ELECTRONICS DIGEST: UK electronics hobbyist magazine beginning 1980.

  Electronics Digest

     
  Radio and electronics magazine
Electronics Digest was a UK technical magazine targeting experimenters and hobbyists. It began in 1980.
 
Electronics Digest
1980 1981 1982 1983 1984
Winter Summer Winter
Spring
Autumn
Spring
Summer
1985 1986 1987 1988 1989
    Summer    
1990 1991 1992 1993 1994
         
1995 1996 1997 1998